Rozwój projektu zależy od wsparcia finansowego Czytelników.
Dziękujemy za każdą wpłatę.
Przejdź do strony zbiórki!

Polityka Prywatności
serwisu https://wiesci.net

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu, do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Stowarzyszenie Polonica Familia.
Aktualne dane właściciela Serwisu dostępne na stronie www.polfam.org

§ 1. DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://wiesci.net.
Administrator – Serwis świadczący usługi drogą elektroniczną
Serwis Zewnętrzny – serwis internetowy partnera, usługodawcy lub usługobiorcy Administratora, przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie końcowe wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – informatyczne dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2. RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów Zewnętrznych
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3. BEZPIECZEŃSTWO
1.Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, z wyjątkiem zastrzeżenia opisanego w p.4.
2.Zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
3.Za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów Zewnętrznych , do których prezentowane są linki (adresy stron internetowych) Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
4.Adres IP, czy informacje o przeglądarce można powiązać z urządzeniem, a nie z osobą, ale organy ochrony danych uznają, że to wystarczy aby uznać to za dane osobowe, bo cały szereg tych danych może umożliwiać zidentyfikowanie konkretnej osoby, którą może być Użytkownik (czyt. osoba, która ma umowę na usługę dostępu do Internetu), nawet jeśli wymaga to zwrócenia się do dostawcy usług internetowych. Były orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wskazywały na to, że są to dane osobowe.
Na możliwość zaistnienia takiej sytuacji Serwis nie ma wpływu i nie zobowiązuje się do odpowiedzialności prawnej, a Użytkownik to akceptuje.

§ 4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES
1.Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
2.Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

§ 5. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW
PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA
PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
1.Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
2.Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na ich stronach – „jak wyłączyć cookies w …”.
2.Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies, korzystając z narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 6. WYMAGANIA SERWISU
1.Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
2.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
1.Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
2.Administrator nie możliwości usuwania zainstalowanych plików Cookie na Urządzeniach Użytkowników. Zaleca więc, w celu kontroli zapisów niniejszej Polityki Prywatności Serwisu, okresowe usuwanie tych plików, z wykorzystaniem funkcji stosowanej przeglądarki.
Usunięcie plików Cookies spowoduje możliwość zapoznania się z aktualną wersją.
3.Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4.Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji nowej wersji Polityki Prywatności Serwisu.

§ 8. UWAGI KOŃCOWE
1.Serwis nie wymaga podawania przez Użytkowników loginów, adresów poczty elektronicznej, czy innych danych osobowych, opisanych w odnośnych przepisach prawnych.
2.Akceptując warunki Polityki Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na taki stan prawny.
3.Użytkownik wyraża dobrowolną, jednoznaczną i świadomą zgodę na korzystanie z Serwisu na opisanych powyżej zasadach.