Rozwój projektu zależy od wsparcia finansowego Czytelników.
Dziękujemy za każdą wpłatę.
Przejdź do strony zbiórki!
PF logo

Stowarzyszenie Polonica Familia

/w trakcie rejestracji/

wydawca czasopisma wiesci.net

Uruchamiamy projekt dla dzieci,
oparty na finansowym wsparciu
Polskich Rodzin żyjących w niedostatku.

Pierwsze nasze działania
mają objąć dwie sfery:

EDUKACJA

W związku z zagrożeniem
powrotu do edukacji zdalnej,
pragniemy doposażyć dzieci z rodzin biednych w darmowe laptopy.
Przekazywany sprzęt komputerowy
będzie pochodził ze zbiórek
od firm i osób prywatnych.
Podlegał będzie przeglądowi,
konserwacji i ewentualnym naprawom.
Nasze działania rozpoczynamy od współpracy z serwisem:

RatujLaptopa.pl

EDUKACJA I SPORT

W chwili obecnej trenowanie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej
to duże nakłady finansowe dla rodziców utalentowanych dzieci.
Będziemy ich wspierali finansowo, rzeczowo, jak również w zakresie właściwego odżywiania się
oraz podnoszenia poziomu edukacji.
Nasze działania rozpoczniemy
od współpracy z warszawskim klubem

Aby móc realizować nasze cele, Stowarzyszenie podejmuje działalność gospodarczą – w tym wydawniczą – z której zyski przekazywane będą na cele statutowe.

PROSIMY O WSPARCIE

Więcej o Stowarzyszeniu

/wyciąg z działalności statutowej/

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wspierającej dzieci i młodzież w edukacji i rozwoju w zakresie kultury fizycznej oraz ogólnospołeczne upowszechnianie wiedzy informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, dostępnej w sieci Internet, a niemożliwej do zdobycia przez osoby nie posiadające dostępu do niej,
nie posiadające odpowiedniego sprzętu lub po prostu nie umiejące z niego korzystać.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. pomoc społeczną w zakresie wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
b. działalność charytatywną,
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
e. wspieranie innych instytucji pożytku społecznego, o celach wspólnych ze statutem Stowarzyszenia,
f. tworzenie projektów prorodzinnych oraz finansowe i rzeczowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
g. pozyskiwanie środków finansowych z instytucji rządowych i samorządowych, ze zbiórek społecznych oraz w z prowadzonej własnej działalności gospodarczej, która w całości przekazywana będzie na realizacje celów statutowych.

Kliknij w przycisk poniżej aby przeczytać o naszej polityce prywatności.